Македонско-германски речник
M родина (f)
1. Heimatland
2. Heimat
Германско-македонски речник
D G Heimat (f)
1. (матична земја)
2. (роден крај)
3. родина
D G Heimatland (n)
1. татковина
2. родина