Македонско-германски речник
M роса (f)
Tau
утринска роса
Morgentau
Германско-македонски речник
D G Sprühregen (m)
1. ситен дожд
2. роса
D G Tau (m)
роса