Македонско-германски речник
M служба (f)
1. Amt
неговата служба почнува многу рано
sein Dienst beginnt sehr früh
2. Dienst
3. Dienst
тој е дипломат надвор од служба
er ist Diplomat außer Dienst
4. Amt
5. Dienst
техничка служба
Wartungsdienst
6. Service
Германско-македонски речник
D V Amt (n) [ adm ]
1. служба
von Amts wegen
по службена основа
2. уред
3. функција
D V Dienst (m)
1. служба
Dienst habend
во служба
2. дежурство
Dienst tuend
во дежурство
3. должност
Dienst leistend
врши должност
4. услуга
5. сервис
D V Dienststelle (f)
1. служба
2. уред
3. одделение
4. канцеларија
5. биро
D V Götzendienst (m) [ relig ]
служба на идол
D V Schlepperei (f)
1. влечење
2. служба за влечење
D V Stand (m)
1. место
2. положба
3. служба
4. состојба
5. занимање
6. штанд
7. стојалиште
D V Stelle (f)
1. место
an Ort und Stelle
на самото место
2. служба
3. позиција
er steht an führender Stelle
тој е на водечка позиција