Македонско-германски речник
M вода (f)
Wasser
M водач (m)
1. Führer
водач на разбојничка банда
Räuberhauptmann
2. Anführer
Германско-македонски речник
D V Anführer (m)
водач
D V Führer (m)
водач
D V Kantor (m) [ relig ]
водач на црковен хор
D V Macker (m) [ ugs ]
1. фраер
das ist ihr neuer Macker
тоа е нејзиниот фраер
2. водач
sich als Macker aufspielen
изигрува газда, се прави газда
3. газда
D V Sickerwasser (n)
1. вода поничарка
2. капавица (вода што капе низ покрив)
D V Trinkwasser (n)
вода за пиење
D V Wasser (n)
вода