Германско-македонски речник
D V Sickerwasser (n)
1. вода поничарка
2. капавица (вода што капе низ покрив)