Германско-македонски речник
D V Abbau (m) [ tech ]
демонтажа
D V Abbau (m) [ eco ]
1. разложување
2. разградување
D V Abbau (m)
1. експлоатација
Abbau vo Kohle
експлоатација на јаглен
2. намалување
Abbau von Arbeitskräften
намалување на работна снага