Германско-македонски речник
D V Epiphanias (n) Drekönigsfest [ relig ]
1. богојавление
2. празнување на појавување на бог