Германско-македонски речник
D V Name (m)
1. име
mein Name ist
моето име е
2. назив
Firmenname
назив на фирма
3. презиме
Wie ist Ihr Name?
Како се презивате?