Германско-македонски речник
D V Nenner (m) [ math ]
именител