Германско-македонски речник
D V Nennwort (n) [ ling ]
именка