Германско-македонски речник
D V Nomen (n) [ ling ]
1. име
2. именка