Германско-македонски речник
D V Planet (m)
планета