Германско-македонски речник
D V Wandelstern (m)
планета