Германско-македонски речник
D V benennen (v)
1. именува
2. нарече
3. крсти
4. наброи