Германско-македонски речник
D V betucht (adj)
1. нафатиран
sie war die Tochter betuchter Eltern
таа беше ќерка на богати родители
2. богат