Германско-македонски речник
D V hernennen (v)
именува