Германско-македонски речник
D V heuer (adv)
годинава
D V Heuer (f)
1. (морнарска плата)
2. жетвар