Германско-македонски речник
D V soso (part)
така така
D V soso (adv)
1. и така и онака
2. средно