Македонско-германски речник
M планета (f)
1. Planet
2. Wandelstern
M планетарен (adj)
1. planetarisch
планетарен систем
Planetensystem
2. Planeten-
M планетариум (m)
Planetarium
Германско-македонски речник
D V Planet (m)
планета
D V planetarisch (adj)
планетарен
D V Planetarium (n)
планетариум
D V Planetensystem (n)
планетарен систем
D V Wandelstern (m)
планета